Palvelemme taloyhtiöitä Varsinais-Suomen, Satakunnan, Hämeen ja Uudenmaan alueella
Tutustu referensseihimme

Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelun tarkoituksena on avata tilaajalle, millaiset korjausvaihtoehdot kunnostettavaan kohteeseen, esimerkiksi julkisivuun tai parvekkeisiin, ovat mahdollisia. Lisäksi eri vaihtoehdoille annetaan kustannusarviot. 

Hankesuunnittelun toteutus

Hankesuunnittelun aloitusvaiheessa korjaustarve on usein selvillä ja hankesuunnittelulla pyritään selvittämään optimaalisin korjausvaihtoehto. Hankesuunnittelu toteutetaan usein kuntotutkimuksen pohjalta, jos sellainen on teetetty. Esimerkiksi rakenteiden kuntotutkimus tarjoaa tälle hyvän pohjan. 

Suunnitelmassa käydään läpi hankkeen erilaiset toteutusvaihtoehdot. Hankesuunnittelussa tulee huomioida teknisten toteutusten ohella myös esimerkiksi rakennusvalvontaviranomaisten ja museoviraston mahdolliset rajaukset sekä määräykset eri korjausmenetelmille. 

Kevyt, raskas tai erittäin raskas korjaus

Yleensä hankesuunnitelmassa vaihtoehtoina ovat kevyt, raskas tai erittäin raskas korjaus. 

Kevyt vaihtoehto voidaan toteuttaa usein, jos kiinteistönomistaja on ajoissa herännyt ottamaan selvää kiinteistönsä kunnosta eikä isoja ja laajoja vaurioita ole vielä ehtinyt syntyä. Tällaisessa vaiheessa kevyellä korjaustavalla saadaan siirrettyä raskaampia korjaushankkeita pitkälle tulevaisuuteen. Muussa tapauksessa – eli kun rakenteiden kunto on jo selkeästi heikko – kevyellä korjauksella voidaan yleensä siirtää raskaampaa korjaushanketta vain muutamilla vuosilla eteenpäin esimerkiksi tilanteessa, jossa osakkailta halutaan kerätä etukäteen varoja korjaushankkeen toteuttamiseksi.

Raskaalla tai erittäin raskaalla korjauksella saavutetaan yleensä kestävä lopputulos ja rakenteille vuosikymmeniä lisää elinikää.

Eritasoisille toteutusvaihtoehdoille esitetään hankesuunnitelmassa suuntaa antavat kustannusarviot. Samalla käydään läpi remonttien kestoa sekä mahdollisia vaikutuksia asukkaiden elämään. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi meluhaittoja tai ikkunoiden peittämistä. Lisäksi tuodaan esille tulevat huoltovälit.

Hankesuunnitelman sisältö

Hankesuunnitelma on yleensä pdf-muotoinen raportti, joka toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse. Suunnitelman alussa kerrotaan yleisesti kohteesta, kiinteistön sijainnista sekä rakennusajankohdasta. Tämän jälkeen käydään läpi korjaustarpeet ja remontin toteutusvaihtoehdot. Esitämme aina myös oman suosituksemme kiinteistön kannalta teknistaloudellisesti suositeltavimmasta toteutustavasta.

Hankesuunnitelma esitellään tilaajalle. Tilaaja päättää mahdollisen kuntotutkimuksen ja hankesuunnitelman pohjalta, kuinka raskaaseen remonttiin ryhdytään ja millä aikataululla. Tämän jälkeen toteutetaan remontin suunnittelu (sis. rakennesuunnittelu), minkä jälkeen korjausurakka kilpailutetaan ja sille valitaan urakoitsija. Me Julkisivukonsultointi JK:lla toteutamme siis kaiken tämän ja sen lisäksi voimme toteuttaa myös korjaustöiden valvonnan. 

Miksi ottaa yhteyttä Julkisivukonsultointi JK:n asiantuntijoihin?

Meidän palvelumme eroaa muista toimijoista. Vaikka varsinainen hankesuunnitelma ei sisällykään kuntotutkimukseen, esittelemme osana kuntotutkimusta aina myös kohteen korjausvaihtoehdot kustannusarvioineen sekä annamme oman suosituksemme mielestämme järkevimmästä korjausvaihtoehdosta. Useimmissa tapauksissa tämä riittää eikä erilliselle hankesuunnittelulle enää ole tarvetta. 

Meidän kanssamme toimiminen on joustavaa, sillä asiakkaamme saavat kuntotutkimuksen, hankesuunnittelun sekä korjaustöiden suunnittelun ja valvonnan samasta paikasta. Kun sama taho on mukana korjaustöissä alusta loppuun, saavutetaan asiakkaan kannalta paras lopputulos.

Julkisivukonsultointi JK Oy tarjoaa luotettavat ja puolueettomat julkisivujen arvioinnit, kuntotutkimukset, korjaussuunnitelmat sekä kunnostustöiden valvonnan koko Etelä-Suomen alueella taloyhtiöiden tarpeisiin.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Ota yhteyttä

02 233 0840
0400 611 110

instagram ikoni linkedin ikoni facebook ikoni

Turun toimisto

Kärsämäentie 35
20360 Turku

Forssan toimisto

Kartanonkatu 10
30100 Forssa

Helsingin toimisto

Ristikiventie 6
04300 Tuusula

FISE logo 30v logo

Copyright © 2024 Julkisivukonsultointi JK Oy