Kuntoarviot

DiaesitysKuntoarvio on rakennuksen pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelman pohja. Arvion pohjalta saadaan yleiskuva kiinteistön teknisestä, taloudellisesta ja toiminnallisesta kunnosta sekä mahdollisista korjaustarpeista.

Kuntoarviotarkastuksen suorittavat kolmen eri alan asiantuntijat (rakennus, LVI ja sähkö). Tarkastusraportin liitteenä tilaajalle luovutetaan Pitkän Tähtäimen Suunnitelma (PTS) kymmenelle vuodelle. PTS sisältää kiinteistön korjaustarpeet kustannusarvioineen sekä suositukset kunnostusajankohdiksi. PTS:n avulla taloyhtiön hallitus pystyy tekemään oman kunnossapitosuunnitelmaehdotuksensa taloyhtiön yhtiökokoukselle.

Kuntoarvio on nopea ja edullinen, kattaa kiinteistön kaikki osa-alueet, eikä jätä kiinteistöön pienintäkään jälkeä!