Julkisivutöiden suunnittelu

Julkisivukunnostustöiden suunnittelu on ensiarvoisen tärkeää. Vaikkapa vain väärän maalin valinta voi olla julkisivulle kohtalokasta. Tarjoamme ammattitaitoista apua kunnostustöiden suunnittelussa aina rappauksista rakenteisiin.

  • rakennuttajatehtävät
  • kattojen kunnostukset
  • ikkunoiden kunnostukset/vaihdot
  • maalaustyöt
  • rappaustyöt
  • perusteelliset laastipakkaukset
  • ruiskubetonointi
  • peittävät rakenneratkaisut
  • (lämpörappaukset/levyt yms.)
  • rakenteiden uusimiset